Spoločnosť MOPS PRESS bola založená v roku 1995 a predstavuje súkromnú spoločnosť so 100% slovenským kapitálom.
Úvod
Spoločnosť sa od svojho začiatku zaoberá výrobou hliníkových odliatkov technológiou tlakového liatia. Počas svojej 20-ročnej činnosti firma získala značné skúsenosti v oblasti tlakového liatia a inštalovaním moderných technológií sa stala jednou z najvýznamnejších slovenských firiem v oblasti tlakového liatia hliníkových odliatkov a získala výrazné postavenie na tuzemskom aj zahraničnom trhu.
Copyright 2014 MOPS PRESS, s.r.o., všetky práva vyhradené
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Prešov, oddiel : Sa, vložka č. 12641/P