Opracovanie:
Spoločnosť MOPS PRESS s.r.o. investuje v súčasnosti do rozšírenia výroby o opracovanie odliatkov.
V súčasnosti vlastní Obrábacie centrá DAEWO V320 - 2x a DMC 635V - 2x  a 1035V - 2x

Copyright 2014 MOPS PRESS, s.r.o., všetky práva vyhradené
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Prešov, oddiel : Sa, vložka č. 12641/P