Meracie zariadenia:
  • Spektrálna analýza vstupného materiálu
  • 3D merania
  • Roentgen na kontrolu vnútornej štruktúry odliatkov
  • Tiratest - lomové a deštrukčné skúšky odliatkov
Copyright 2014 MOPS PRESS, s.r.o., všetky práva vyhradené
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Prešov, oddiel : Sa, vložka č. 12641/P